Kragskovhede Fængsel har modtaget tilskud fra EU via Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne og Miljø- og Fødevareministeriet igennem ordningen "Rydning og forberedelse til afgræsning 2017" til følgende:

Mobil fangefold                          14.600 kr.

4500 totrådet hegn                   74.500 kr.

Hegnet omfatter 49,65 ha, fordelt på et projektområde.

Projekt periode 12 september 2017 til 12 september 2019