Selvforplejning
Du skal selv sørge for mad, vask osv. under dit ophold. Du vil få udbetalt kostpenge og kan handle mandag-fredag i fængslets købmandsbutik. Vær opmærksom på, at varer med fordel kan bestilles dagen før via bestillingsseddel som forefindes på afdelingerne. Der kan også bestilles fisk hos købmanden mod forudbetaling.

Penge 
Det er tilladt at modtage penge. Beløb på kr. 3.000 og derover skal indsættes på konto i fængslet eller hjemsendes. Beløb derover konfiskeres og returneres ikke.

Overførsel til fængslet skal ske på:

Reg.nr. 0216 Konto nr. 4069142583     -     HUSK at påfører indsattes Indsattenummer eller indsattes CPR.nummer

Post
Udleveres af personalet og må ikke indeholde nydelsesmidler. Er der post til dig, vil du kunne se dit identifikationsnummer på en tavle på afdelingskontoret og få din post udleveret.

Telefon
Du kan købe en mobiltelefon i fængslet. Mobiltelefonen bliver fastgjort på din stue. Den aktuelle pris pr. 21.10.2015 er kr. 220. Sim-kort kan medbringes, eller købes ved fængslets købmand. Den bedste dækning på Kragskovhede, er hos de selskaber der benytter sig af Telenor’s sendenet. Der er Barablu, BiBOB, CBB mobil, ComX, Evercall, Lebara mobile, Nano Mobil, One Mobil og Telenor.

Computer
Under dit ophold på fængslet kan du benytte fængslets computere, som du finder på skolen. Der er IT café to gange om ugen hvilket fremgår af opslag på afdelingen. I særlige tilfælde kan afdelingslederen give lov til at du må have pc på stuen. Spørg din kontaktperson herom. Det er afgørende for vores beslutning, om computer er en nødvendighed for at passe et studie, eller et arbejde.

Depot 
Du får udleveret arbejdstøj. Dette vaskes af fængslet.  Fængslets dyne, hovedpude og madras skal anvendes, da disse er udført af brandhæmmet materiale. Du må altså ikke medbringe egne dyner og puder.

Ved sygdom 
Der er fast tilknyttet en læge til fængslet. Denne kan konsulteres 1 gang om ugen, desuden er der sygeplejersker 4 dage om ugen. Under din afsoning må du kun benytte fængslets sundheds-personale medmindre andet aftales. Ekstern tandlæge konsulteres efter aftale med fængslets sundhedsfaglige personale.

Medicin
Er din forventede opholdstid 3 måneder eller kortere skal du så vidt muligt medbringe medicin til hele perioden, idet du fortsat er omfattet af reglerne for den almindelige sygesikring. Er din forventede opholdstid længere end 3 måneder, skal du medbringe medicin til et døgn, såfremt du ankommer mandag-torsdag. Ankommer du fredag, skal du have medicin med til hele weekenden. Husk opdateret medicinliste fra din læge. Er du tilknyttet et misbrugscenter medbringes opdateret medicinliste derfra.

Ved ankomst til fængslet, skal du aflevere den medbragte medicin til personalet. Medicinen udleveres efterfølgende af sundhedspersonalet.

Du må under din afsoning ikke være i besiddelse af medicin, kosttilskud, naturmedicin, der ikke er ordineret eller godkendt af fængselslægen. Dog kan proteinpulver købes ved købmanden i fængslet.

Fritidsaktiviteter
Du har mulighed for at bruge gymnastiksalen, motionscenteret og de udendørs anlæg. Der er også mulighed for at låne bøger på biblioteket, som findes i skolebygningen. Der er desuden mulighed for bordtennis, badminton, bordfodbold samt indendørs fodbold. Der er adgang til stor græsbane, forhindringsbane og løbesti i skoven. Løbestien må dog kun benyttes når du er i udgangsforløb. Kragskovhede har nogle særdeles gode fritidsmuligheder for afsonere.

Kirkelig betjening
Fængslet har en præst der er i fængslet én gang om ugen. Præsten kan telefonisk kontaktes gennem personalet. Kragskovhede har egen kirke. Her afholdes forskellige kirkelige handlinger og sociale arrangementer.

For andre trosretninger kan du gå til personalet, som kan etablere den relevante kontakt.