Modtagelsesafdeling

Når du ankommer til afsoning, bliver du indledningsvis placeret på vores modtagelsesafdeling, hvor du skal bo i et par uger, indtil din afsoningsplan ligger fast. 

Her vil du blive præsenteret for de tilbud fængslet og Kriminalforsorgen har, indenfor behandling, uddannelse og arbejdspladser i fængslet.

Din afsoningsplan bliver udarbejdet i samarbejde med medarbejderstaben på afdelingen, der også kan hjælpe dig med at søge om blandt andet huslejehjælp, kontingentfritagelse, afdragsfrihed på bankgæld, mens du afsoner. Husk derfor at medbringe fornøden dokumentation og NEMID.

Når din afsoningsplan er færdig, flytter du ud på en af fængslets øvrige afdelinger. Her får du tildelt en kontaktperson, der vil være ansvarlig for den videre sagsbehandling af din udgang og din prøveløsladelse. 

HUSK at medbringe NEMID. Har du ikke et NEMID kan dette udstedes i Kragskovhede Statsfængsel.

Hvad er en afsoningsplan?

Det er en plan for, hvordan du skal beskæftiges mens du afsoner. Beskæftigelse kan være uddannelse, arbejde og/eller behandling. 

I afsoningsplanen afdækkes dine udfordringer og dine kompetencer, og vi kan derved målrette din beskæftigelsesindsats under afsoning. Dette vil forbedre dine muligheder for tilknytning til arbejdsmarkedet efter afsoningen, og på den måde udnytter du afsoningstiden bedst muligt.