Information om Programvirksomhed

Programvirksomhed består af forskellige programmer til indsatte og klienter i Kriminalforsorgen. Her er en kort præsentation af programmerne.

Hvis du ønsker uddybende forklaringer eller kunne tænke dig at deltage i et af programmerne, kan du kontakte den lokale instruktør eller spørge din socialrådgiver.

Fælles for alle programmerne er, at hver enkelt ansøger interviewes af instruktøren. Der træffes herefter beslutning om hvorvidt den enkeltevil drage nytte af programmet.

Anger Management

Anger Management betyder: Håndtering af vrede.

Mister du til tider kontrollen over dit temperament, eller føler du dig indebrændt, fordi du måske har svært ved at udtrykke din mening?

Anger Management-programmet kan lære dig nye teknikker og redskaber, som kan hjælpe dig med at kontrollere dit temperament. Der er max. 6 deltagere på holdet.

Programmet består af 8 lektioner, og der er undervisning 2-4 gange om ugen.

Det Kognitive Færdighedsprogram

Kognition betyder tænkning og erkendelse. Kognitive færdigheder er evnen til f.eks. at planlægge, tænke, huske, tage initiativ, kommunikere og løse problemer på en hensigtsmæssig måde.

Du kan lære nye metoder og få redskaber til at tackle hverdagssituationer, problemer og konflikter.

Nogle af emnerne i undervisningen er:

- Problemløsning
- Kreativ tænkning
- Kommunikation
- Beherskelse af følelser

Der er max. 8 deltagere på holdet.

Programmet varer omkring 10 uger, og der er undervisning 4 gange om ugen.

BOOSTER

BOOSTER programmet er et opfølgningsprogram til Det kognitive Færdighedsprogram.

Her kan du genopfriske og træne de metoder og teknikker, du tidligere har lært.

BOOSTER er et ”åbent kursus” med løbende optagelse, så nye deltagere kan slutte sig til gruppen, uanset hvilken lektion holdet er nået til.

Der er 2-8 deltagere på holdet.

Programmet varer 10 uger, og der er undervisning 1 gang om ugen.